Jesteśmy zespołem specjalistów, którzy z pasją i zaangażowaniem starają się pomóc każdemu człowiekowi w uzyskaniu najbardziej optymalnego poziomu funkcjonowania. W całym procesie terapeutycznym staramy się patrzeć na człowieka nie tylko przez pryzmat choroby, ale w szerszym kontekście, traktując go całościowo. Na wstępie proponujemy dokładną specjalistyczną diagnostykę, na podstawie której przygotowujemy odpowiednią terapię, a także kontrolujemy jej przebieg i sprawdzamy rezultaty.

Naszą ofertę kierujemy do:
– osób które chcą rozwijać swoje zdolności umysłowe
– dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (ADHD, dysleksja i inne), emocjonalnymi (fobie, lęki i inne)
– osób z problemami poznawczymi (pamięć, koncentracja uwagi i inne)
– osób z obniżonym nastrojem, problemami emocjonalnymi- osób po udarach/urazach mózgu/z chorobami neurodegeneracyjnymi

ZESPÓŁ:
Ewa Kostarczyk – mgr psychologii klinicznej, doktor nauk przyrodniczych
Absolwentka UJ, doktor PAN, naukowiec z wieloletnim doświadczeniem pracy zawodowej w Anglii oraz Stanach Zjednoczonych, wykładowca akademicki. Wieloletnie doświadczenie kliniczne zdobywała między innymi: na stażu na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Konstancinie, w trakcie pracy w Instytucie Reumatologii w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie oraz w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi w Poznaniu. Autorka wielu publikacji specjalistycznych oraz popularyzatorskich z dziedziny neurofizjologicznych mechanizmów zachowania, eksperymentalnej psychologii emocji, motywacji oraz neuropsychologii bólu. Udziela konsultacji również w języku angielskim i francuskim. Zajmuje się: diagnostyką neuropsychologiczną, diagnostyką psychologiczną, progresywną relaksacją mięśniową metodą Jacobsona, treningiem autogennym wg Schultza.

Grażyna Rusek – neurofizjolog kliniczny, doktor nauk przyrodniczych
Specjalista w opisie badania EEG dzieci i dorosłych, współpracuje od wielu lat z Instytutem Matki i Dziecka oraz z innymi ośrodkami klinicznymi i szpitalami w Warszawie i okolicy m. in. Centrum Zdrowia Dziecka. Wykładowca w Ośrodku Kształcenia Medycznego „AKSON”, gdzie pod nadzorem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej szkoli lekarzy ubiegających się o licencję EEG dzieci i dorosłych oraz terapeutów EEG Biofeedback. Ukończyła Studia Podyplomowe „Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi” organizowane przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała przygotowanie niezbędne do pracy z dziećmi oraz młodzieżą z autyzmem.

Magdalena Elżbieta Wysocka – mgr psychologii, neuroterapeuta
Ukończyła studia magisterskie z psychologii, a także kwalifikacyjny kurs pedagogiczny wraz z praktykami, uzyskując państwowe uprawnienia pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach medycznych, opiekuńczo- wychowawczych, psychologiczno- pedagogicznych, fundacjach, pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Wiedzę i umiejętności z zakresu neuropsychologii, neuronauki i medycyny pogłębiła na studiach podyplomowych „Od badań mózgu do praktyki psychologicznej”, a także na szkoleniach „Medical Neuroscience” oraz „Care of Elders with Alzheimer’s Disease and other Major Neurocognitive Disorders” organizowanych przez Johns Hopkins University. Kwalifikacje psychoterapeutyczne zdobywała na wielu szkoleniach, m.in. z zakresu terapii poznawczo- behawioralnej. Jest certyfikowanym terapeutą RTZ- Racjonalnej Terapii Zachowań, Praktykiem Treningu Zastępowania Agresji, terapeutą Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, dyplomowanym neuroterapeutą (Teoria i praktyka EEG Biofeedback w neuropsychoterapii pod patronatem Polskiego Towarzystwa Biofeedback i Psychofizjologii Klinicznej). Zajmuje się diagnostyką i terapią psychologiczną, rehabilitacją i usprawnianiem procesów poznawczych, neuroterapią, a także prowadzeniem treningów umiejętności społecznych i psychoedukacją. Uczestniczka konferencji naukowych z zakresu psychologii i medycyny.

Karolina Mruk – mgr psychologii, neuroterapeuta, technik EEG
W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie studiów z zakresu psychologii i nauk o mózgu. Odbyła praktyki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej, a także w Instytucie Nenckiego w Pracowni Neuropsychologii. Jako certyfikowany terapeuta metody EEG-biofeedback od kilku lat prowadzi treningi tą metodą oraz zajęcia z ludźmi po udarach/urazach głowy. Ukończyła szkolenie dla techników EEG  w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON. Wykonuje badania EEG w czuwaniu i we śnie, również w domu u pacjenta. Największe doświadczenie ma w wykonywaniu badań EEG dzieciom, także tym z zaburzeniami rozwojowymi np. ze spektrum autyzmu. Interesuje się szczególnie neuropsychologią i szukaniem związków zachodzących pomiędzy układem nerwowym a procesami poznawczymi, a także neurorehabilitacją osób po uszkodzeniach mózgu, terapią osób z zaburzeniami poznawczymi, rozwojowymi oraz usprawnianiem funkcjonowania osób zdrowych. W ramach tego zrealizowała specjalizację na studiach „Neurorehabilitacja i usprawnianie funkcji poznawczych”, a także  kurs „Rehabilitacja Neuropsychologiczna. Kurs umiejętności praktycznych” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Lubi pracę nad rozwojem poznawczym i emocjonalnym u dzieci i młodzieży. Brała udział w organizowaniu warsztatów rozwojowych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz w projekcie unijnym wyrównującym szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi.

Justyna Bielica – mgr psychologii, neuroterapeuta
Ukończyła dzienne studia wyższe na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywała między innymi na dwuletnim stażu w pracy z dziećmi autystycznymi, w fundacjach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pracując jako wolontariusz. Jest certyfikowaną terapeutką metody EEG biofeedback. Certyfikat uzyskany w Ośrodku Kształcenia Medycznego „AKSON”. Od kilku lat prowadzi treningi tą metodą. Pracuje zarówno z dziećmi jak i z dorosłymi. Zajmuje się diagnostyką, terapią psychologiczną i neuroterapią.

Współpracujemy także z:

Piotr Ślifirczyk – doktor nauk medycznych, neurolog
Zapraszamy na stronę: http://www.warszawaneurolog.pl/neurolog-warszawa/