Trening słuchowy zmienia aktywność mózgu u dzieci z dysleksją.

wpis w: Pytania i odpowiedzi | 0

epi1-400x270 (1)Badacze z Dziecięcego Szpitala w Bostonie pod kierunkiem Nadine Gaab porównywali za pomocą fMRI aktywność mózgu u dzieci z dysleksją i u dzieci bez problemów dyslektycznych, podczas słuchania szybko zmieniających się dźwięków mowy/języka mówionego. Zaobserwowano istotne różnice w aktywności w obszarach lewej kory przedczołowej, związanych z rozumieniem dźwięków i rozróżnianiem słów: w grupie dyslektycznej obszary te nie były aktywne. Następnie dzieci z dysleksją wzięły udział w specjalnie zaprojektowanym treningu rozróżniania szybko zmieniających się dźwięków. Po 2 miesiącach powtórzono badanie za pomocą fMRI, które wykazało wzrost aktywności w rejonach krytycznych dla rozpoznawania i rozróżniania dźwięków.
źródło: Scientific American Mind, 04/05 2008

< Poprzedni | Następny >