DYSLEKSJA –  czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, jest to zaburzenie które pojawia się u 6-15% dzieci i w wielu przypadkach trwa do dorosłości.

1018739_mMoże objawiać się:
– myleniem, nieróżnicowaniem, gubieniem  lub przestawianiem literek w wyrazach
– trudnościami w pisaniu ze słuchu
– trudnościami w przepisywaniu
– błędami ortograficznymi
– wolnym tempem pisania i czytania
– nierównomierną koncentracją uwagi
– niewłaściwym stosowaniem małych i dużych liter i brakiem lub niewłaściwą interpunkcją
– obniżonym rozumieniem czytanych treści
– niewłaściwe intonowanie czytanej treści w czytaniu
– opuszczaniem linijek lub czytaniem dwa razy tej samej
– gubieniem miejsca czytania
– ogólną niechęcią do czytania, zwłaszcza głośnego
– trudnościami w dzieleniu wyrazów na sylaby i w syntezie sylab
– pomimo płynnego czytania może wystąpić brak zrozumienia czytanej treści
– trudnościami w nauce języków obcych
– problemami w nauce na pamięć – tabliczka mnożenia, nauka wierszy itd.
– słabą orientacją przestrzenną

Przy takich dolegliwościach osoby z dysleksją narażone są na duże problemy w szkole, ponieważ rzutują one negatywnie nie tylko na wyniki w nauce, ale również na samoocenę i samopoczucie. U takiej osoby może pojawić się obniżone poczucie własnej wartości, brak wiary w swoje możliwości, obniżona motywacja.

Proponowane terapie:

– Biofeedback

DYSGRAFIA – to zaburzenia w opanowaniu umiejętności poprawnego pisania pod względem graficznym. W lżejszych przypadkach dysgrafii jest to tzw. brzydkie pismo. Znaczne nasilenie dysgrafii to pismo mało lub zupełnie nieczytelne.