Neuropsycholog – jest to osoba zajmująca się diagnostyką i przygotowaniem terapii dla osób po urazach, udarach mózgu, z chorobami neurodegeneracyjnymi, które mają deficyty w obszarze:
– zdolności intelektualnych
– funkcji poznawczych (pamięć, uwaga, język, funkcje wykonawcze)
– myślenia
– emocji
– osobowości

Diagnoza neuropsychologiczna  to badanie, które pozwala na opis funkcjonowania chorego w sferze poznawczej, emocjonalno-osobowościowej. Dzięki badaniu dowiadujemy się jakie są deficyty, czyli słabe strony, a jakie funkcje są nienaruszone, czyli mocne strony, co pozwala na zaplanowanie odpowiedniego treningu neurorehabilitacyjnego. Ponadto wykonuje się diagnostykę końcową w celu oceny rezultatów terapii.

Dodatkowo diagnostyka jest wykorzystywana do opiniodawstwa i orzecznictwa np.: dla sądu, ZUS, pracodawcy itp.

Diagnoza neuropsychologiczna nie musi się wiązać tylko i wyłącznie z badaniem pod kątem uszkodzenia układu nerwowego, jej celem może być między innymi zdobycie wiedzy na temat stanu różnorodnych procesów poznawczych. Takiemu badaniu może być poddana również osoba zdrowa w celu sprawdzenia jej sprawności intelektualnej, poznawczej, osobowościowej.