– problem z wejściem w grupę rówieśniczą – w szkole, przedszkolu
– niepewność siebie, niska samoocena
– trudności z pogodzeniem się z rozwodem rodziców
– zaburzone poczucie bezpieczeństwa
– lęk separacyjny
– lęk przed ciemnością
– fobia społeczna
– fobia szkolna

Proponowane terapie:
– Biofeedback