1. Przygotowanie

2. Przebieg badania

3. Płatność

4. Koszt badania

5. Wyniki i zapis badania