To zajęcia mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka w szkole,  które ma trudności z: ortografią,  rozwiązywaniem testów,  rozumieniem poleceń, czytaniem, a także ma wolne tempo pracy.