14767229_ml

Zajęcia skierowane do dzieci, które:
– mają problem z nauką czytania, pisania
– nie radzą sobie ze znajomością literek
– mają trudności z zasadami ortograficznymi
– nie znają kształtów liter
– pomijają litery
– przekręcają litery
– ich pismo jest nieczytelne.

Zajęcia  mają na celu:
– pomóc dziecku w przezwyciężaniu trudności
– umożliwienie dziecku prawidłowego funkcjonowania w zespole klasowym
– osiąganie pozytywnych wyników szkolnych

Reedukacja obejmuje :
– Zajęcia grafomotoryczne – skierowane do dzieci u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się pod postacią dysgrafii lub z trudnościami w osiągnięciu odpowiedniego poziomu graficznego pisma
– Trening ortograficzny – wprowadzanie i utrwalenie zasad pisowni, usprawnianie funkcji poznawczych na materiale ortograficznym, zapamiętywanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi różnymi metodami i technikami
– Trening płynnego czytania