* Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe

* Trening komunikowania się i asertywności – zajęcia grupowe

* Trening radzenia sobie ze stresem – zajęcia grupowe