8777022_s

Terapia logopedyczna skierowana jest do osób z zaburzeniami mowy – dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym mających problemy z prawidłową wymową, a także do osób z problemami językowymi po uszkodzeniach mózgu lub aparatu mowy.

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i poprzedzone są szczegółową diagnozą logopedyczną obejmującą: wywiad, ocenę sposobów porozumiewania się
i rozumienia komunikatów, realizację wypowiedzi, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy, a także badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej.

Podczas terapii logopedycznej terapeuta zajmuje się:
– korygowaniem nieprawidłowości wymowy pojawiających się w okresie rozwoju mowy
– korygowaniem wad wymowy po zakończonym procesie rozwoju mowy
– rozwijaniem i wzbogacaniem słownika czynnego
– poprawą zdolności językowych ludzi po uszkodzeniach mózgu lub aparatu mowy.