Jest to terapia oparta na założeniach poznawczo-behawioralnych, której celem jest zmiana niewłaściwych i utrudniających funkcjonowanie: zachowań, myśli, emocji, postrzegania siebie, a także pozbycie się objawów somatycznych towarzyszących zaburzeniu.

Terapia dla dzieci z problemami emocjonalnymi:
– z fobią społeczną
– z fobią szkolną
– odczuwających lęk separacyjny
– z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa
– nie potrafiących pogodzić się z rozwodem rodziców