To terapia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, czyli dysleksją. Dzięki niej dziecko uczy się koncentrować na ważnych rzeczach i eliminować z pola uwagi nieistotne bodźce, przez co łatwiej mu skupić się np. na słowach nauczyciela. Dodatkowo dziecko uczy się samodzielnej pracy, ćwiczy pamięć i in.