Przeznaczony dla dzieci mających trudności z panowaniem nad swoimi zachowaniami i reakcjami oraz wyrażaniem emocji w akceptowany społecznie sposób. Podczas zajęć dzieci dowiadują się jaką rolę pełnią emocje, uczą się ich rozpoznawania i nazywania oraz poznają sposoby adekwatnego radzenia sobie z nimi. Kształtują także umiejętność przewidywania konsekwencji swoich działań oraz poznają wpływ myśli na powstawanie emocji. W rezultacie dzieci lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach, potrafią efektywniej radzić sobie ze złością, smutkiem, lękiem, rozdrażnieniem. Zajęcia prowadzone są w oparciu o techniki poznawczo- behawioralne oraz elementy treningów relaksacyjnych i treningów uważności.