12437419_s
To zajęcia dla dzieci któr
e mają problemy emocjonalne:
– mają problem z wejściem w grupę rówieśniczą – w szkole, przedszkolu
– zaburzone relacje społeczne z rówieśnikami
– są niepewne siebie, mają niską samoocenę
– odczuwają lęk przed ciemnością

Prowadzone zajęcia:
– relaksacyjne
– wizualizacje
– bajkoterapia
– trening pewności siebie

Terapia ma na celu:
– zniwelowanie lęków
– wyciszenie
– budowanie pewności siebie
– nauka relaksacji poprzez ćwiczenia oddechowe
– uspokojenie wewnętrzne dziecka
– zrozumienie trudnych sytuacji życiowych (np rozwód rodziców) i ich zaakceptowanie
– poprawę funkcjonowania dziecka w trudnych sytuacjach życiowych