Jeśli zauważasz u siebie lub Twojego dziecka trudności z wysławianiem się, wady wymowy, używanie niewłaściwych słów i inne problemy w zakresie tonu głosu, fonacji i artykulacji to skuteczna będzie terapia logopedyczna.