To zajęcia skierowane do dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD.

Zajęcia te obejmują:
– treningi relaksacyjne
– wizualizacje
– ćwiczenia oddechowe i mięśniowe
– masażyki relaksacyjne

Zajęcia mają na celu:
– wyciszenie
– naukę radzenia sobie z sytuacjami stresowymi
– wzrost pewności siebie

Zajęcia warto połączyć z treningami biofeedback, które pomogą w poprawie koncentracji uwagi.