16695429_mJest to zaburzenie afektywne, charakteryzujące się triadą objawów:
– obniżonym nastrojem
– utratą zainteresowania większością aktywności, brakiem odczuwania przyjemności
– brakiem energii do działania, osłabieniem, zmęczeniem.

Często występują również zaburzenia snu, poczucie winy, pesymizm, obniżona samoocena, myśli samobójcze, zaburzenia psychoruchowe, rozregulowanie rytmu dobowego, zmiana apetytu i wagi ciała.

Badania wykazały, że aktywność mózgu osób cierpiących na zaburzenia depresyjne różni się istotnie od aktywności osób zdrowych. Ze względu na złożoność zaburzenia i różne podtypy depresji, badania za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI) czy elektroencefalografii (EEG) wykazały zmiany w wielu strukturach i odchylenia od wzorców aktywności mózgowej u ludzi chorych.

Treningi Biofeedback pomagają wyregulować (zoptymalizować) zaburzoną pracę mózgu.