Grażyna Rusek – neurofizjolog kliniczny, doktor nauk przyrodniczych

Specjalista w opisie badania EEG dzieci i dorosłych, współpracuje od wielu lat z Instytutem Matki i Dziecka oraz z innymi ośrodkami klinicznymi i szpitalami w Warszawie i okolicy m. in. Centrum Zdrowia Dziecka. Wykładowca w Ośrodku Kształcenia Medycznego „AKSON”, gdzie pod nadzorem Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej szkoli lekarzy ubiegających się o licencję EEG dzieci i dorosłych oraz terapeutów EEG Biofeedback. Ukończyła Studia Podyplomowe „Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi” organizowane przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała przygotowanie niezbędne do pracy z dziećmi oraz młodzieżą z autyzmem.

Karolina Mruk – mgr psychologii, neuroterapeuta, technik EEG

Ukończyła studia psychologiczne o specjalizacji Neurokognitywistyka w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

W swojej pracy wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie studiów z zakresu psychologii i nauk o mózgu.

Ukończyła szkolenie dla techników EEG  w Ośrodku Kształcenia Medycznego AKSON. Wykonuje badania EEG w czuwaniu i we śnie, również w domu u pacjenta. Największe doświadczenie ma w wykonywaniu badań EEG dzieciom, także tym z zaburzeniami rozwojowymi np. ze spektrum autyzmu.

Odbyła praktyki w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej, a także w Instytucie Nenckiego w Pracowni Neuropsychologii. Jako certyfikowany terapeuta metody EEG-biofeedback od kilku lat prowadzi treningi tą metodą oraz zajęcia z ludźmi po udarach/urazach głowy.

Interesuje się szczególnie neuropsychologią i szukaniem związków zachodzących pomiędzy układem nerwowym a procesami poznawczymi, a także neurorehabilitacją osób po uszkodzeniach mózgu, terapią osób z zaburzeniami poznawczymi, rozwojowymi oraz usprawnianiem funkcjonowania osób zdrowych. W ramach tego zrealizowała specjalizację na studiach „Neurorehabilitacja i usprawnianie funkcji poznawczych”, a także  kurs „Rehabilitacja Neuropsychologiczna. Kurs umiejętności praktycznych” w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Lubi pracę nad rozwojem poznawczym i emocjonalnym u dzieci i młodzieży. Brała udział w organizowaniu warsztatów rozwojowych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz w projekcie unijnym wyrównującym szanse edukacyjne uczniów szkół z oddziałami integracyjnymi.