7899203_s

Treningi umysłu to atrakcyjne treningi komputerowe dla dzieci i dorosłych usprawniające pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie i planowanie, rozwiązywanie różnych zadań, wyobraźnię przestrzenną, samokontrolę i inne funkcje poznawcze.

Wszystkie ćwiczenia składające się na trening zostały starannie opracowane przez firmy Schuhfried i Hasomed na podstawie długoletnich badań i mają na celu usprawniać poszczególne aspekty danej funkcji poznawczej, np.

– podczas treningu uwagi ćwiczone są m.in. czujność, selektywność i podzielność uwagi
– podczas treningu pamięci ćwiczone są m.in. pamięć robocza, sensoryczna (wzrokowa i słuchowa), werbalna, przestrzenna, pamięć twarzy
– podczas treningu kontroli poznawczej ćwiczone są m.in. hamowanie dominującej reakcji, odporność na dystrakcję
– podczas treningu funkcji wykonawczych ćwiczone są m.in. planowanie i organizowanie różnego materiału, samokontrola

Ćwiczenia mają postać interaktywnych gier, dzięki czemu nie pozwalają na nudę. Każdy zestaw ma wiele poziomów trudności i dostosowuje się do poziomu trenującego, przez co nigdy nie jest zbyt łatwy lub trudny. To wzmacnia motywację, zachęca do regularnej, wytrwałej pracy.

17111281_s