13988320_sADHD – czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń wieku dziecięcego i może trwać przez okres dorastania aż po dorosłość. Objawy obejmują trudności z koncentracją uwagi, a także z utrzymaniem jej przez dłuższy czas, są to również problemy w kontrolowaniu zachowań oraz nadmierna aktywność (nadpobudliwość).

Wyróżniamy trzy podtypy ADHD:
– z przewagą nadpobudliwości i impulsywności
– z przewagą deficytów uwagi
– mieszany, czyli taki w którym, jest równocześnie dużo objawów nadpobudliwości, impulsywności i deficytów uwagi.

Jest to zaburzenie w terapii którego bardzo często stosuje się farmakoterapię, która jednak nie zawsze jest skuteczna, a także mogą jej towarzyszyć uciążliwe skutki uboczne. Dlatego warto wspomóc albo nawet zastąpić ją innymi bezpiecznymi metodami, które mogą poprawić funkcjonowanie dziecka.

Proponowane przez nas terapie:
Biofeedback
Treningi umysłu

Odpowiednia terapia dobierana jest indywidualnie przez specjalistę.

 ADD – jet to zaburzenie,które ze względu na występujące deficyty uwagi często traktowane jest jako jeden z podtypów ADHD, nie ma w nim jednak objawów nadpobudliwości i impulsywności.

Dzieci z ADD:
– mają problem z koncentracją uwagi
– mają problem z utrzymaniem uwagi na jednej rzeczy przez dłuższy czas
– są senne
– odpływają myślami
– są nadmiernie marzycieskie

Proponowane terapie:
– Biofeedback
– Treningi umysłu