17624376_m

Problemy z pamięcią, koncentracją uwagi i inne zaburzenia funkcji poznawczych.

Funkcje poznawcze to przede wszystkim pamięć, uwaga, mowa, myślenie. Służą one do tworzenia i modyfikowania wiedzy o otoczeniu, kształtującej zachowanie (służą poznawaniu otoczenia). Są to także procesy przetwarzania informacji, jakie zachodzą w układzie nerwowym i polegają na odbieraniu informacji z otoczenia, ich przechowywaniu i przekształcaniu, oraz wyprowadzaniu ich ponownie do otoczenia w postaci reakcji – zachowania.

Bardzo często z różnych powodów te funkcje są osłabione, co utrudnia nam codzienne funkcjonowanie  bo np. nie możemy znaleźć kluczyków od samochodu, nie pamiętamy co mieliśmy załatwić, mamy problem ze skupieniem w pracy lub na lekcjach w szkole i inne codzienne problemy, z którymi się zmagamy my lub nasze dzieci. Jednak takie kłopoty nie oznaczają, że już zawsze tak będzie, funkcje poznawcze można trenować. W naszym centrum przy pomocy specjalistycznego oprogramowania można ćwiczyć pamięć, koncentrację, logiczne myślenie itd.

Proponowane terapie:
Treningi umysłu
Biofeedback
Treningi łączone